Aj keď sa často skloňuje, že Slovensko vo veľa veciach zaostáva vo viacerých odvetviach a v mnohých údajoch oproti viacerým krajinám Európskej únie, máme aj...